انتظارات از وزیر آینده ارتباطات؛

سلطه زدایی از فضای مجازی كشور

سلطه زدایی از فضای مجازی كشور یک پژوهشگر فضای مجازی با اعلان اینکه وزیر ارتباطات دولت جدید باید با ادبیات حکمرانی فضای مجازی آشنا باشد، اظهار داشت: باید به مواجهه فعالانه اعتقاد داشته و از فضای مجازی کشور سلطه زدایی کند.


حسین زیبنده دانشجوی دکتری حکمرانی فضای مجازی و پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح انتظارات از دولت آینده درباب فضای مجازی پرداخت و از خاصیت هایی که وزیر ارتباطات دولت جدید باید داشته باشد، سخن گفت. وی با اعلان اینکه دهه ۱۳۹۰ شمسی که بخش عمده ای از آن به دولت های دهم و یازدهم باز می گردد از نظر روند جهانی فضای مجازی و از نظر فناوری هایی که ایجاد، نهادینه و فراگیر شده، دهه مهم و تعیین کننده ای بوده است، گفت: توسعه فناوری های جدید، فراگیری خدمات متنوع بر بستر فضای مجازی و اثرگذاری فضای سایبری بر نظام های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی از خاصیت های این عصر است. در حقیقت ما وارد جهان جدیدی شده ایم که پلت فرم ها و فناوری های مختلف سنگ بنای تعاملات جدید میان مردم و دولت ها شده اند. دولت آینده عقب ماندگی فضای مجازی را جبران کند زیبنده با اعلان اینکه در این دهه با توسعه پلت فرم و فناوری ها، نظام و مناسبات جهانی در فضای مجازی درحال سامان یافتن و شکل گرفتن است، اضافه کرد: قاعده گذاری های بین المللی در توسعه فضای سایبری در حال انجام می باشد و تنازع شدیدی برای سلطه و حاکمیت سایبری در فعالیت ها و اقدامات مختلف کشورها و پلت فرم ها دیده می شود. برای مثال اقدامات چین و آمریکا در مقابل همدیگر و تحریم پلت فرم های یکدیگر اقداماتی است که بر این ادعا صحه می گذارد و این ایده را تأیید می کند. این پژوهشگر فضای مجازی اظهار داشت: تکنولوژیهای جدید و توسعه فضای مجازی بستر مناسبی را در اختیار مسئولان کشور می گذارد تا امکان فرصت آفرینی، استفاده حداکثری و بهره برداری هر چه بهتر از این امکانات را در جهت تحقق اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی و رفاه هرچه بیشتر مردم مهیا کنند. بدین جهت هرچه از این روند عقب بیافتیم، فرصت هایی را از دست خواهیم داد و این فرصت سوزی ها شاید قابل جبران نباشد. وی افزود: حال باتوجه به نقاط ضعفی که در این یک دهه در مواجه فعال و خردمندانه فضای مجازی در عرصه داخلی و بین المللی شاهد آن بودیم لازم است که دولت بعدی با یک عزم راسخ وارد شود و جبران مافات و عقب ماندگی ها در حوزه فضای مجازی کند و تا جایی که ممکنست فرصت های از دست رفته را احیا و از فرصت های جدید استفاده نماید. زیبنده با اشاره به این که در سالهای آتی بواسطه ظهور تکنولوژی های جدید و فناوری های آینده سازی مثل اینترنت اشیا و هوش مصنوعی و سایر فناوری هایی درحال مطرح شدن و فراگیر شدن در جهان هستند، فرصت های جدیدی در عرصه سایبری ظهور می کنند، اشاره کرد: باید با این تکنولوژیهای جدید مواجهه فعالانه صورت گیرد تا قسمت بزرگی از آن عقب ماندگی ها با وجود منافع این فناوری ها، جبران و جایگاه مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران در مناسبات بین المللی ایجاد شود. لزوم بازیابی هویت ملی ایران در فضای مجازی پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با اعلان اینکه امروز بحث تنازع حاکمیت و سلطه در فضای مجازی مطرح است و ما می توانیم از تکنولوژیهای جدید برای سلطه زدایی و از بین بردن حاکمیت بیگانگان در قلمرو فضای مجازی کشورمان استفاده نمائیم، اشاره کرد: دولت جدید باید قواعد جدیدی در این عرصه بنا نهد و ایجاد مناسبات جهانی جدید و نظم آفرینی جدیدی در نظام حکمرانی بین المللی فضای مجازی مورد انتظار است. شاید این سال ها سالهای حیاتی و آخرین فرصت هایی برای بازیابی هویت ملی جمهوری اسلامی در عرصه سایبری باشد. وی اظهار داشت: نظام حکمرانی شکل گرفته در توسعه فناوری هایی که در یک دهه گذشته ایجاد شدند محکم نبوده و قابل جابجایی و تغییر است. بدین سبب این فرصتی در اختیار ما است که پیش از ظهور کامل تکنولوژیهای جدید و نهادینه شدن آنها، در این فضا اثرگذاری ملی و بین المللی داشته باشیم. زیبنده اظهار داشت: فردی که در عرصه فضای مجازی می خواهد مسند قدرت را به دست بگیرد باید فارغ از سهل اندیشی ها و سهل انگاری های مرسوم و مواجهه سطحی با فضای مجازی، با جدیت و جهد تمام، پیچیدگی های حاکم بر مناسبات جهانی و ملی فضای مجازی را تشخیص دهد. حاکمیت جمهوری اسلامی در فضای مجازی باید بازتولید شود وی افزود: اکنون فضای مجازی را در حد یک فناوری مثل فناوری های دیگر تقلیل می دهند و آنرا به مفهوم ICT یا فناوری اطلاعات و ارتباطات تقلیل می دهند در صورتیکه فضای مجازی فراتر از یک فناوری است. این پژوهشگر فضای مجازی با تاکید بر این که وزیر آینده ارتباطات باید فارغ از جوسازی های دروغین و سهل اندیشی ها، اهتمام جدی و شایسته را برای اقتدار جمهوری اسلامی و منافع ملی در فضای مجازی به کار بندد، اشاره کرد: درواقع در این دوران به فردی نیاز است که هم جدی باشد و هم تلاش کند و اعتقاد و عزم راسخی داشته باشد تا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی باز تولید شود. وی افزود: وزیر ارتباطات دولت آینده باید به مواجهه فعالانه در عرصه بین المللی اعتقاد داشته باشد و مناسبات بین المللی را تحت تأثیر خود قرار دهد. ما باید از فضای مجازی کشورمان سلطه زدایی نماییم و حاکمیت جمهوری اسلامی را در عرصه فضای مجازی گسترش داده و باز تولید نماییم و این اقتدار را به جمهوری اسلامی برگردانیم. وزیر ارتباطات تهدیدهای فضای مجازی را دست کم نگیرد زیبنده با اعلان اینکه چنین فردی باید مناسبات جهانی را به خوبی بشناسد و نظام حکمرانی بین الملل و آرایش دفاعی که بقیه کشورها در مقابل سلطه گرفتند را به خوبی ببیند و بشناسد و گرفتار سهل اندیشی ها و جوسازی های رسانه ای نشود، افزود: کشورهای مختلفی امروزه سراغ شبکه ملی اطلاعات و دفاع از هویتشان در فضای مجازی و دفاع از حقوق ملی و حقوق شهروندانشان در این فضا رفتند. در بین این کشورها حتی کشورهای لیبرال، کشورهای شرقی، همسایگان و اطرافیان ما نیز دیده می شوند. ما نیز باید از فرصت های موجود جهت استفاده از این ظرفیت ها برنامه ریزی نماییم. وی اظهار داشت: شاید بعضی ها بخواهند با جوسازی های رسانه ای مقابل منافع ملی ما، سیاست هایی را به مسئولان تحمیل کنند. در این صورت وزیر ارتباطات آینده باید در مقابل این تحمیل ها بایستد و واقعیت و آنچه که مربوط به مناسبات جهانی در فضای مجازی است را دقیق و خوب بشناسد و از ظرفیت ها و فرصت های فضای مجازی استفاده حداکثری کند. این کارشناس فضای مجازی با اشاره به این که وزیر ارتباطات دولت جدید نباید تهدیدهای فضای مجازی را دست کم بگیرد، افزود: نباید در مورد جرایم سایبری و جرایمی که در فضای مجازی اتفاق می افتد، سهل اندیشی شود. بلکه وزیر ارتباطات باید با شجاعت و تدبیر زمینه استفاده از فرصت های بی نظیر این فضا را برای مردم رقم بزند و ترکش های ناشی از مقابله با تهدیدها را به جان بخرد. وزیر آینده ICT با ادبیات حکمرانی آشنا باشد به گفته ی ایشان، وزیر آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات باید علاوه بر تخصص و آشنایی با مسائل فنی، حکمرانی را هم به خوبی فهم کند و با ادبیات حکمرانی آشنا باشد. چونکه رقابت آینده در فضای مجازی، رقابت حکمرانی ها است و اگر جمهوری اسلامی و وزارت ارتباطات بعنوان متصدی فضای مجازی، با یک رویکرد فقط فنی به مواجهه با فضای سایبری بپردازد دیر یا زود در مقابل طراحی هایی که بیگانگان در عرصه حکمرانی دارند، قافیه را خواهد باخت و به تبع آن بهره مندی از فرصت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی از فضای مجازی را از دست خواهد داد. زیبنده با تاکید بر لزوم نگاه جامع و چند بعدی وزیر ارتباطات اظهار داشت: متصدی جایگاه وزارت ارتباطات در دولت بعد، باید ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و تغییر و تحول این نظام های اجتماعی و باز تولید مسائل در این نظام ها و چندبعدی بودن مسائل در فضای مجازی را به خوبی بشناسد. قواعد جدیدی که بر این نظام های اجتماعی حاکم می شود را به خوبی بشناسد و نگاه چند بعدی و جامعی داشته باشد. این پژوهشگر با اعلان اینکه وزیر ارتباطات بعنوان متولی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نباید ملاحظه کاری های بی مورد داشته باشد، افزود: شکل گیری دوگان ها و جوسازی های رسانه ای و ایجاد دوگان های دروغین مسأله ای است که نظام اجرائی فاوا در طول این مدت و طی سالهای اخیر از آن رنج برده است. مساله حکمرانی نباید به فیلترینگ تقلیل یابد وی اشاره کرد: دوگانه سازی های کاذبی مثل فیلترینگ و آزادی یا دسترسی و عدم دسترسی به بهای دستاوردهای سیاسی و انتخاباتی موجب تقلیل مساله حکمرانی فضای مجازی شده است. در این دوگانه سازی عده ای دنبال فیلترینگ و عده ای دنبال آزادی و ایجاد دسترسی هستند که این مساله سبب شده تا مساله حکمرانی فضای مجازی بعنوان فیلترینگ و عدم فیلترینگ شناخته شود و این یک جفای بزرگ در حق فضای مجازی است. بدین جهت فردی که می خواهد بعنوان وزیر ارتباطات مشخص شود باید ملاحظه کاری های بی مورد که در حوزه فضای مجازی اتفاق می افتد و این دوگانه سازی های دروغین را نادیده بگیرد و با آن روبرو شود. زیبنده با اشاره به این که با این ملاحظه کاری ها که به اسم حقوق شهروندی و به اسم آزادی و ارزش های این چنینی مطرح می شود در عمل حقوق کاربران ضایع و نادیده گرفته می شود، اظهار داشت: برای مثال عدم توان حاکمیت برای استیفای حقوق کاربران در پلت فرم های خارجی و پیگیری حق یک کاربر در ازای جرایمی که در حق آن کاربر در پلت فرم خارجی صورت گرفته نمونه ای از مسأله ای است که در عرصه حقوقی فضای مجازی می توان به آن اشاره نمود اما به خاطر تعدادی از این ملاحظه کاری ها مسئولان ناظر به دنبال احقاق حقوق ملت نرفتند. وی از دست رفتن فرصت های اقتصادی در گردش ترافیک داخلی را از دیگر موارد عنوان نمود و اظهار داشت: در یک ترافیک داخلی، باید ارزش آفرینی اقتصادی و درآمدزایی برای تولیدکننده محتوا اتفاق بیافتد اما امروزه می بینیم که به بهانه فیلترینگ و امثال این و به بهانه این که شما می خواهید یک اینترنت ملی ایجاد کنید و دسترسی به جهان را قطع کنید، ما را از این آورده های فضای مجازی محروم کردند. حکمرانی ملی در فضای مجازی دور از انتظار نیست این دانشجوی دکتری حکمرانی فضای مجازی، آینده نگر بودن و برنامه داشتن، دید طولانی مدت داشتن و در نظر گرفتن تحولات آینده را همچون خاصیت های متولی حوزه ICT و فضای مجازی عنوان نمود و اظهار داشت: شاید این مساله در وضعیت فعلی فضای مجازی یک قالب آرمان گرایانه باشد اما این آرمان گرایی بی جا نیست و امکان تغییر در مناسبات جهانی و امکان داشتن حکمرانی ملی در فضای مجازی دور از انتظار نیست. در کنار چنین آرمان هایی، واقع نگری، داشتن برنامه های کوتاه مدت و میان مدتو کوشش برای تبدیل آرمان ها به برنامه های عملیاتی و اجرائی نکات مهم دیگری است که وزیر ارتباطات دولت آینده باید به آن توجه کند. به گفته ی ایشان، تحقق این موارد مهم، متناسب با شرایط فعلی فضای مجازی جمهوری اسلامی جز با ورود جوانان مؤمن انقلابی به این عرصه محقق نخواهد شد. موضوعی که از طرف مقام معظم رهبری هم در سخنرانی های گوناگون و در گام دوم انقلاب اسلامی بر آن تاکید گردیده است. پس نیاز است که از ظرفیت انسانی متخصصان و کارشناسان فضای مجازی در کشور در دولت آینده حتما استفاده گردد.

1400/03/11
10:47:18
0.0 / 5
515
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵
asrelink.ir - حقوق مادی و معنوی سایت عصر لینك محفوظ است

عصر لینك

معرفی وبسایتهای خوب